Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2021

Budgetförslag BF 2/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till fjärde tillägget till Ålands budget år 2021.
I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat
- tilläggsinkomster och -anslag för sjötrafiken
- tilläggsinkomster och -anslag för covid-19 relaterade poster
- högre inkomster av förskott på avräkningsbeloppet samt
- anslag för nedskrivning av värdet på vissa balansposter.
Landskapsregeringen har för avsikt att överlämna ett förslag till första tilläggsbudget för år 2022 till lagtinget i månadsskiftet januari/februari.

Åtgärder