Budgetmotion 33/2022-2023

Preciserad övergripande målsättning för satsning på vindkraft

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  33/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Preciserad övergripande målsättning för satsning på vindkraft

 

Vindkraften som energikälla ligger i tiden. Åland har alla förutsättningar att bli en vindkraftsregion av rang, något vi snabbt bör ta vara på. Men som med all ansvarsfull politik bör regeringen och lagtinget på förhand veta vad konsekvenserna av tagna beslut blir.

Under 72010 anhåller landskapsregeringen om lagtingets samtycke till att, med utgångspunkt i den fastställda havsplanen, utarrendera stora delar av landskapets allmänna vatten för havsbaserad vindkraft för en tid om högst 50 år och på de villkor landskapsregeringen i övrigt beslutar. Till sistnämnda del avser landskapsregeringen att fortlöpande samråda med lagtingets finans- och näringsutskott. Behov av samråd föreligger även vad gäller bl.a. planen för utarrenderingen av havsområdena samt det underlag som utarbetas för offentlig konkurrensutsatt budgivning för vindparksområden.

Anhållan om fullmakt är allt för vagt formulerad. Med tanke på de stora havsområden det rör sig om kan inte lagtinget bevilja en mer eller mindre fullmakt in blanco. Regeringen kan å andra sidan förstås inte gå ut med affärshemligheter i förhandlingsskedet, däremot måste regeringen kunna presentera tydliga övergripande målsättningar och villkor. Det gäller, för att nämna några exempel:

- På vilket sätt de åländska elkonsumenterna kan erhålla subventionerad energi från dessa etableringar.

- Hur arrendeinkomster och fastighetsskatt på ett rättvist sätt kommer det åländska samhället till godo.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: 72010 Främjande av hållbar energiomställning. Överföringar (RF)

Sida:120

Följande text läggs till:Regeringen kommer i skyndsam ordning i tilläggsbudget att presentera tydliga övergripande målsättningar och villkor, med utgångspunkt i den fastställda havsplanen, för att utarrendera delar av landskapets allmänna vatten för havsbaserad vindkraft. Av förslaget framgår hur etableringarna kan erbjuda ålänningarna subventionerad energi samt hur arrende och fastighetsskatt på ett rättvist sätt kommer det åländska samhället till godo.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Anders Eriksson