Budgetmotion 34/2020-2021

En strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   34/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

En strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

 

Åland behöver en tydlig strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Flera habitat och arter bland vår flora och fauna är hotade. Åland har dessutom en varroafri bistam, som är en av de viktigaste ekosystemtjänsterna, värd att värna och vårda. Strategin bör innehålla riktning, ambitioner och mätbara mål. Vårt samhälle och välstånd är beroende av den biologisk mångfalden och har dessutom förbundit sig till internationella konventioner. En strategi för biologisk mångfald är nödvändig för att uppnå utvecklingsmål 4 i utvecklings- och hållbarhetsagendan.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Miljö, Livskraftig natur

Sida: 24

Följande text läggs till: ”För att minska förlusten av omistliga naturvärden samt säkerställa att ekosystemen förblir robusta och fortsätter leverera ekosystemtjänster som är nödvändiga för välfärd och ekonomisk tillväxt inleds arbetet med att ta fram en strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Katrin Sjögren

 

John Holmberg

 

Rainer Juslin

 

Simon Påvals

 

Pernilla Söderlund

 

Ingrid Zetterman