Budgetmotion 35/2022-2023

Kartläggning av kulturhistoriska minnesmärken i skärgården

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 35/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kartläggning av kulturhistoriska minnesmärken i skärgården

 

Den stenlagda vågbrytaren som omsluter hamnen på Signilskär väster om Eckerö håller på att förfalla. Därmed riskerar ett minnesmärke av unikt hantverk gå förlorat.

Signilskär har historiskt haft central roll i förbindelserna mellan Åland och Sverige. Här sökte de åländska postrotarna skydd och härbärge på sina strapatsfyllda färder över Ålands hav, här låg segelskutorna i väntan på tjänligt väder och passande vindar.

Viktiga kulturhistoriska byggnader och platser, som hamnanläggningen på Signilskär, tillhör det åländska kulturarvet och bör givetvis bevaras för eftervärlden. Kulturbyrån bör därför snarast göra en kartläggning av dessa historiska platser runt om i Ålands skärgård och därefter göra upp en åtgärdsplan för att bevara dessa.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 500 Allmän förvaltning

Sida: 80

Följande text läggs till kapitelmotiveringen: ”Under året inleds en kartläggning med åtföljande åtgärdsplan för att bevara kulturhistoriska minnesmärken i den åländska skärgården.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Anders Eriksson