Budgetmotion 36/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 36/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Britt Lundberg

2016-11-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Åtgärder för att underlätta mottagande av kvotflyktningar

 

Regeringen bör skapa ett regelverk och återkomma i tilläggsbudget med ett ökat anslag för att underlätta för kommunerna att ta emot kvotflyktingar.

 

 

FÖRSLAG   

Rubrik i den allmänna motiveringen: Integration och flyktingmottagning

Sida: 20

Följande text läggs till:

”Att ta emot kvotflyktingar är en kommunal angelägenhet. Trots vilja att ta emot kvotflyktingar utgör den ekonomiska utmaningen ett hinder för annars positiva kommuner att våga fatta beslut att ta ansvar för flyktingfamiljer. Landskapsregeringen skapar ett regelverk och återkommer i tilläggsbudget med ett ökat anslag för att underlätta för kommunerna att ta emot kvotflyktingar.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 7 november 2016

 

 

 

Britt Lundberg                                           Jörgen Pettersson

 

 

 

Mikael Lindholm                                      Harry Jansson

    

 

 

Veronica Thörnroos                                  Roger Nordlund

 

 

 

Runar Karlsson