Åtgärder för att underlätta mottagande av kvotflyktingar

Budgetmotion BM 36/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, kvotflyktingar, integration, flyktingfamiljer


Åtgärder