Budgetmotion 36/2022-2023

Inrättande av Ålands representation i Stockholm

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 36/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Inrättande av Ålands representation i Stockholm

 

De autonomier som vill utvecklas och synas har ambassader/representation i huvudstäder där diplomatiska förbindelser är av särskild betydelse. Färöarna har diplomatisk representation till exempel i Reykjavik, Bryssel och Washington

Åland har nu bara en representation i Helsingfors och det naturliga följande steget är att inrätta en motsvarande i Stockholm. Åland var tidigare väl representerat i Sveriges huvudstad med både resebutik centralt i Stockholm och ett handelskontor. Tyvärr har en ensidigt åländsk östinriktad ”utrikespolitik” lett till att Åland idag inte har någon representation i Sverige.

Tjänstemän inom Ålands förvaltning nämner ofta den positivism och stora beredvillighet de möts av i sina kontakter med svenska regeringens tjänstemän och företrädare från underlydande institutioner. För att på bästa sätt använda denna välvilliga inställning till Åland bör det finnas en likartad representation i Stockholm som i Helsingfors.

Eftersom Ålands representation i Stockholm de facto handlar om utrikeskontakter medan representationen i Helsingfors handhar angelägenheter som berör inrikesärenden är det viktigt att den avvikande juridiska och diplomatiska statusen mellan dessa representationer beaktas i beredningen.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 215 Kommunikationsverksamhet

Sida: 36

Följande text läggs till kapitelmotiveringen:

Regeringen förbereder under år 2023 inrättande av Ålands representation i Stockholm och återkommer med detaljer och anslag i tilläggsbudget.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Anders Eriksson