Budgetmotion 37/2022-2023

Kompensation för flyktingmottagande

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  37/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kompensation för flyktingmottagande

 

Efter Ryssland inledde sin aggression mot Ukraina aktiverade EU den 3 mars i år för första gången sitt massflyktingdirektiv. Det innebär att ukrainska medborgare som flyr sitt land ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsländer.

 

På Åland stod de etablerade hjälporganisationerna under allt för lång tid handfallna inför att ta emot de ukrainska flyktingarna som anlände till Åland. I stället sköttes det akuta flyktingmottagandet av privata nätverksgrupper och privatpersoner som ordnade transporter, förnödenheter, boende, myndighetskontakter m.m. Ett antal välvilliga övernattningsrörelser ställde upp med sängplats medan många kommunerna ordnade plats på daghem och i skola.

 

Alla hjälpinsatser har skett helt ideellt men har givetvis medfört extra kostnader, som hittills inte kompenserats av samhället. Utan de ideella insatserna hade Åland inte kunnat ta emot några ukrainska flyktingar under det första halvåret efter att kriget startade. Således bör såväl berörda privatpersoner som företag och kommuner få någon typ av ersättning för merkostnader de haft för sin humanitära insats.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 225 Främjande av integration

Sida:38

Följande text läggs till: ”Regeringen avser att hitta ett system för att betala ut kompensation för de merkostnader som privatpersoner, enskilda företag och kommuner har haft till följd av mottagningen av flyktingar från Ukraina”.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Anders Eriksson