Budgetmotion 38/2016-2017

Tillhör ärendet: Självstyrelsen i Helsingfors
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 38/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Nordlund

2016-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Självstyrelsen i Helsingfors

 

Efter alla motgångar som Åland haft det senaste året i förhållande till regeringen och ministerierna i Helsingfors finns det orsak att fundera över hela systemet, d.v.s. hur åländska frågor i framtiden skall hanteras i statsförvaltningen. Det är uppenbart att kunskapen om självstyrelsen rent generellt redan under en längre tid successivt minskat i statsförvaltningen. I samma takt minskar också kunskaperna i svenska språket. Det här, i kombination att landet genomlever en allvarlig och långvarig ekonomisk kris, gör att alla tjänstemän är ansträngda till det yttersta med "egna ärenden", vilket gör att de åländska ärendena prioriteras ner. Dessutom verkar det nya politiska klimatet innebära att det finns en mer kritisk inställning och ifrågasättande attityd till allt som rör självstyrelsen och Åland.

Hur skall man då komma tillrätta med den här situationen så att självstyrelsen också i framtiden får en korrekt behandling? Naturligtvis är det eviga informations- och relationsbyggande arbetet av yttersta vikt och måste ges tillräckliga ekonomiska och personella resurser. Men det är sannolikt dags att konstatera att Åland också i det här sammanhanget måste lita till sig självt. Vårt förslag är därför att landskapsregeringen under år 2017 inleder förhandlingar med regeringen i Helsingfors som syftar till att skapa ett nytt system med egna åländska tjänstemän inom vissa nyckelministerier såsom justitieministeriet, finansministeriet och statsministerns kontor.

 

 

FÖRSLAG   

Rubrik i den allmänna motiveringen: Självstyrelseutveckling

Sida: 9

Följande text läggs till: Med anledning av ovanstående föreslås ett nytt stycke i budgetens allmänna motivering under huvudrubriken SJÄLVSTYRELSEUTVECKLING med följande underrubrik och lydelse:

 

"Självstyrelsen i Helsingfors

 

För att åländska ärenden ska få en korrekt och effektiv behandling inom statsförvaltningen ska landskapsregeringen under år 2017 inleda förhandlingar med regeringen i Helsingfors i syfte att utveckla det nuvarande systemet så att det finns egna åländska tjänstemän inom vissa nyckelministerier som bevakar och tillvaratar självstyrelsens intressen."

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2016

 

 

 

Roger Nordlund

 

 

 

Harry Jansson

 

 

 

Runar Karlsson

 

 

 

Mikael Lindholm

 

 

 

Britt Lundberg

 

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Bert Häggblom