Självstyrelsen i Helsingfors

Budgetmotion BM 38/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, självstyrelseutveckling, självstyrelsen i helsingfors,


Åtgärder