Budgetmotion 38/2020-2021

Åland som subjekt, kontakter och närvaro i Helsingfors

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   38/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Åland som subjekt, kontakter och närvaro i Helsingfors

 

Det finns många stora, komplexa ödesfrågor för närvarande på axeln Åland - Helsingfors: stängda gränser, revidering av smittskyddslagstiftningen, självstyrelselagsreformen, skattegränsen med tullkodexen och Paf:s verksamhetsförutsättningar. Kontakter på tjänstemannanivå är viktigt och värdefullt men kan inte på något sätt ersätta politiska kontakter och ansvar. För att nå acceptabla och positiva resultat i flera för Åland avgörande frågor behövs personliga, politiska kontakter och direkta politiska förhandlingar.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: EN SJÄLVSTYRELSE  I RÖRELSE

Sida: 7

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringens högsta målsättning är hitta lösningar på flera för Åland avgörande frågor. Därför intensifieras och systematiseras de politiska kontakterna där förhandlingar och fysiska möten har högsta prioritet.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Katrin Sjögren

 

John Holmberg

 

Rainer Juslin

 

Simon Påvals

 

Pernilla Söderlund

 

Ingrid Zetterman