Budgetmotion 38/2022-2023

Havet skiljer och förenar

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  38/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Rainer Juslin m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Havet skiljer och förenar

 

Man kan säga att skärgårdstrafikens struktur och upplägg är en produkt av arv och miljö. Ursprungligen har transportbehoven och framkomligheten styrt utvecklingen och därmed har naturliga färdvägar uppstått An efter som tekniken gått framåt har också behoven ändrat. Till en början handlade trafiken enbart om person- och varutransporter. Under de senaste årtiondena har behovet att ha med sitt eget fordon på resan helt styrt utvecklingen. Vägnätet har utvecklats, vägbankar, broar och färjfästen har byggts och färjor anpassats till dagens behov så långt det har varit möjligt. Också turisterna har hittat till skärgården vid sidan om alla dem som har byggt sin fritidsbostad i den.

 

Skärgårdstrafiken däremot har varit ganska statisk över tid. Upplägget har i stort varit detsamma sedan 1980-talet. Ett behov att förena Södra Åland och Lumparland med dess hamn i Långnäs med Sund och Norra Åland har påtalats länge. Långnäs är idag en viktig knutpunkt för skärgårdstrafiken men även för internationell trafik. Det tar 1 timme att färdas med bil från Långnäs till Prästö medan det tar 25 minuter sjövägen med en flakfärjas hastighet. För en cyklist däremot tar det några dagar i anspråk att färdas landvägen mellan dessa orter. Den s.k. ringvägen har efterfrågats länge.

 

I syfte att utröna framtida möjligheterna för att binda ihop vägnätet och geografiskt närliggande regioner men som pga trafiklösningar är vitt åtskilda från varandra föreslås att möjligheten för att bjuda ut en lämplig och disponibel flakfärja på entreprenad utreds. Färjan, som även ska anpassas för att kunna ta enstaka personbilar utöver cyklar och motorcyklar, föreslås trafikera Sund Prästö – Lumparland, Ängösund. Till en början föreslås trafik endast under sommaren.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik: 9750 Kostnader för sjötrafik

Sida: 187

Följande text läggs till som nytt nästsista stycke: I syfte att utröna framtida möjligheterna för att binda ihop vägnätet och geografiskt närliggande regioner men som pga trafiklösningar är vitt åtskilda från varandra utreds möjligheten att bjuda ut en lämplig och disponibel flakfärja på entreprenad. Färjan, som även ska anpassas för att kunna ta enstaka personbilar utöver cyklar och motorcyklar, föreslås trafikera Sund (Prästö) – Lumparland, Ängösund, inledningsvis under sommaren.

    

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Rainer Juslin                                              Simon Påvals