Budgetmotion 39/2020-2021

Klara besked om Ungdomsmottagning

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   39/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Påvals m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Klara besked om Ungdomsmottagning

 

Beskeden från landskapsregeringen kring de planerade insatserna för att öka barn och ungdomars välfärd är fortsatt otydliga och skrivningen i den allmänna motiveringen säger att en digital ungdomsmottagning ska skapas, medan detaljmotiveringen beskriver att en digital ungdomsmottagning kan skapa en lågtröskelverksamhet. I samma detaljmotivering står även att man utifrån analys av undersökningen Hälsa i skolan 2019 avser att ta fram rekommendationer gällande eventuella åtgärder och strategier för ett förbättrat välmående bland barn och unga. Stryk skrivningen om den digitala ungdomsmottagningen och basera istället åtgärderna på den planerade analysen av undersökningen hälsa i skolan för att därefter bedöma ifall det finns behov av en fysisk ungdomsmottagning som kan kompletteras med en digital tjänst.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: Verksamhet, 42000 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter (sid. 76)

 

Momentmotiveringens 7e stycke ändras så att det får följande lydelse: ”En lågtröskelverksamhet som är öppen för alla ungdomar skapas genom att införa nya arbetssätt med stöd av modern teknik. Detta kan göras genom att etablera en ungdomsmottagning vilket ökar tillgängligheten för ungdomar samt ger en ökad möjlighet till tidiga insatser. Önskat resultat av en ungdomsmottagning är att:

-    det ska vara lätt att ta kontakt

-    flera ungdomar ska kunna söka för sin psykiska ohälsa samt

-    fokus ska vara på tidiga insatser.”

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Simon Påvals                                             Rainer Juslin

 

 

 

Katrin Sjögren                                            Pernilla Söderlund

 

 

 

John Holmberg                                          Ingrid Zetterman