Budgetmotion 4/2023-2024

Ålands hälso- och sjulvård behöver en extern organisationsanalys

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  4/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Veronica Thörnroos

2024-05-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ålands hälso- och sjulvård behöver en extern organisationsanalys.

 

Professionella, men även fotfolket, uppfattar ÅHS som överadministrerad. Är det så? Endast en extern granskning kan ge svar på den frågan. I tider av begränsade resurser bör fokus i första hand ligga på att säkra vården för oss ålänningar och besökare samt säkerställa att den administrativa verksamheten är tillräcklig men inte övermaga. Med anledning av detta bör en extern granskning av organisationen genomföras omgående.

 

 

FÖRSLAG

 

Ändring av enbart motiveringen

                Politikområde: 8

Sidor:  30 - 31

Ändringsförslag: Till motiveringen för politikområde 8 - Ålands Hälso- och sjukvård under rubriken ”Resultatförbättringar beräknas utgöras av följande områden” infogas följande stycke:

 

”En extern objektiv utredning över ÅHS organisation genomförs i syfte att klargöra organisationens styrkor och svagheter samt ge förlag på effektivitets höjande åtgärder samt övriga organisationsfrämjande åtgärder i syfte att minska kostnaderna inom främst administration.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 17 maj 2024

 

 

 

Veronica Thörnroos