Budgetmotion 40/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 40/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Pettersson

2016-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Främjande av livsmedelsproduktion

 

landskapsregeringen skriver i budgetförslaget under rubriken Främjande av livsmedelsproduktion (sid 55, Detaljmotivering, verksamhet) följande: "Primärnäringarna tillsammans med den nära sammankopplade livsmedelsindustrin har som helhet stor betydelse för den åländska ekonomin, det åländska samhället, miljön och landskapet. Övergripande målsättning för lantbruket och livsmedelsproduktionen är en hållbar, ekonomisk och smart utveckling som bidrar till en tillväxt på landsbygden och inom de 'gröna' näringarna."

I verkligheten är det uppenbart att skrivningarna saknar förankring. Finansieringen i LBU-programmet är otillräcklig när det gäller nya åtgärder för att nå hållbar livsmedelsproduktion, den som vill ställa om till ekologisk odling saknar stödmöjligheter att göra detta. Landskapsregeringen borde begära en utökning av LBU för att kunna erbjuda höjda anslag för ekologisk odling.

 

 

 

FÖRSLAG

Kapitel: 615 Främjande av livsmedelsproduktion

Ändring av kapitelmotivering: Till motiveringen fogas följande text: ”Landskapsregeringen inser den långa och djupa kris som primärnäringarna befinner sig i och arbetar för en programändring av LBU-programmet i syfte att nå större hållbarhet i livsmedelsproduktionen.”

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2016

 

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Harry Jansson

 

 

Runar Karlsson

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Britt Lundberg

 

 

Roger Nordlund

 

 

Veronica Thörnroos

 

Bert Häggblom

 

Lars Häggblom