Främjande av livsmedelsproduktion

Budgetmotion BM 40/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, livsmedelsproduktion, lbu-programmet, hållbar livsmedelsproduktion


Åtgärder