Budgetmotion 4/2017-2018

Landskapsandelar och stöd till kommunerna

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 4/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Landskapsandelar och stöd till kommunerna

 

Det planerade avdraget på löne- och pensionsinkomster stryks.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna (sid.

Ändring av anslag: Sänks med 1.300.000 euro

Momentmotivering: Föreslås att den första meningen under momentmotiveringen får följande lydelse: ”Föreslår ett anslag om 16.460.000 euro för skattekomplettering och kompensationer.” Och att det 5:e stycket under rubriken utgifter i momentmotiveringen utgår. (1.300.000 euro avser…)

    

    

 

Mariehamn den 9 november 2017

 

 

 

Stephan Toivonen