Landskapsandelar och stöd till kommunerna

Budgetmotion BM 4/2017-2018 (slutbehandlat)  


Åtgärder