Budgetmotion 4/2021-2022

Ny näringspolitik för en bredare skattebas

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   4/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2021-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ny näringspolitik för en bredare skattebas

 

Den 1.1.2021 trädde det nya ekonomiska systemet i kraft som ersätter det gamla klumpsummesystemet. Det nya ekonomiska systemet förutsätter att Åland driver en stark näringspolitik som genererar tillväxt i ekonomin och skatteintäkter för att sörja för självstyrelsens uppgifter. En bredare skattebas vore därför nödvändigt för att långsiktigt trygga ett gott inflöde av skatter. Landskapsregeringen behöver göra en analys av vilka näringspolitiska insatser som behövs för att ytterligare bidra till ett breddat och lönsamt näringsliv och återkomma med dessa till lagtinget i form av ett meddelande. Åtgärderna kan tas fram i dialog med näringslivs- och arbetsmarknads- och utbildningsorganisationer i samarbete med exempelvis SITRA, Business Finland, Tillväxtverket, Almi-Invest, Business Sweden, Visit-organisationer och andra aktörer som arbetar med morgondagens näringsliv och entreprenörskap.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitelrubrik: 610 Näringslivets främjande

Sida: 93

Följande text läggs till: För att stärka och bredda den åländska skattebasen samt öka tillväxten i ekonomin tillsätts en utredning för att stimulera till en ny och vassare näringspolitik anpassat till det nya ekonomiska systemet. Utredningen görs i samarbete med åländska och externa aktörer och ges till lagtinget i form av ett näringspolitiskt meddelande.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2021

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman