Budgetmotion 4/2022-2023

Nordisk modell för finansiering av public service

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  4/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Nordisk modell för finansiering av public service

 

Under en period på drygt tio år har alla nordiska länder valt att avskaffa licensavgiften och ersätta den med en skattemodell. Tanken bakom skiftet är att skapa en mer långsiktig och teknikneutral finansiering för public service-medierna. Också på Åland har TV-licensen omvandlas till en mediaavgift sedan 2021 som uppbärs via skattesystemet. I alla nordiska länder handlar det om en plattformsneutral skatt. Skatten kan vara utformad som en särskild skatt för public service, som en vanlig skatt eller som ett reducerat grundavdrag. När det gäller nivån på skatten har Finland, Sverige och Norge valt en inkomstrelaterad modell, medan Island och Danmark har modeller där alla betalar lika, oberoende av inkomst. En tredje skillnad är om avgiften ingår i eller hålls utanför de årliga budgetförhandlingarna. I Finland finansieras Yle sedan 2013 via en särskild skatt, som kallas rundradioskatten eller Yle-skatten. Skatten hålls utanför statsbudgeten, är inkomstbaserad och motsvarar 2,5 procent av den beskattningsbara inkomsten. Som mest betalar en person 163 euro i rundradioskatt per år. Yle-skatten ska enligt lag indexregleras varje år, så att den motsvarar kostnadsnivån. I alla länder söker man en finansieringsmetod som säkrar public service oberoendet och armlängdsavstånd till beslutsfattarna. Dessa principer är viktiga när det åländska systemet nu ska utvärderas och nya utredningar i frågan sjösättas.

 

 

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 27000 Radio- och TV-verksamhet, överföringar (F)

Sida: 47

Följande text läggs till momentmotiveringen:

”Utredningarnas inriktning och överväganden om nya finansieringsmodeller för public service följer principerna för de nordiska ländernas finansieringsmodeller och uppfyller kraven om ett armlängds avstånd för att värna public service mediernas oberoende.”

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Camilla Gunell

 

Jessy Eckerman

 

Nina Fellman