Budgetmotion 43/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 43/2016-2017

VTM

Datum

 

Veronica Thörnroos

2016-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Förhöjd säkerhet på linjen Åva-Jurmo

 

M/s Doppingen, som är i trafik mellan Åva och Jurmo transporterar årligen  cirka 9000 fordon. Angöringsrampen som finns på Åva sidan är ett provisoriskt bygge i trä som redan för x-antal år sedan tjänat ut sin roll. Säkerheten i samband med lastning och lossning, speciellt vid lågvatten, kan inte anses motsvara dagens lagstadgadesäkerhetskrav.

 

 

FÖRSLAG

Moment: 976000 Infrastrukturinvesteringar (s 153)

Ändring av momentmotivering: Att det till motiveringen fogas ett nytt tredje stycke under rubriken Bro- och hamninvesteringar med följande lydelse: ”Projektering av en ny angöringsramp inleds omgående med målsättning att kunna bjuda ut bygget under år 2017.”

 

 

Mariehamn den 8 november 2016

 

 

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

 

Britt Lundberg                     Jörgen Pettersson

 

 

 

Mikael Lindholm                 Harry Jansson

 

 

 

Roger Nordlund                  Runar Karlsson