Förhöjd säkerhet på linjen Åva-Jurmo

Budgetmotion BM 43/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, förhöjd säkerhet, åva-jurmo, infrastrukturinvesteringar


Åtgärder