Budgetmotion 44/2021-2022

Inga anställda mjukvaruutvecklare

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 44/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman

2022-05-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Inga anställda mjukvaruutvecklare

 

Det offentliga Åland ska inte anställa mjukvaruutvecklare, den typen av tjänster bör istället upphandlas från den privata marknaden. Ska vi lyckas med en digital transformering så måste vi upprätthålla flexibilitet och bred kompetens, en sådan strategi kan inte bygga på egna anställningar.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 21200 Utgifter för digitalisering och informationsteknologi (9)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Följande mening stryks: ”Därtill föreslås digitaliseringsenheten förstärkas med två mjukvaruutvecklare som projektanställning för att öka takten av digitaliseringen samt lägga grunden för den framtida infrastrukturen i enlighet med det digitaliseringsmeddelande som behandlas av lagtinget (Meddelande nr 3/2021-2022).”

 

 

Mariehamn den 12 maj 2022

 

 

 

Ingrid Zetterman