Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022

Budgetförslag BF 4/2021-2022 (slutbehandlat)  

Åtgärder