Budgetmotion 46/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 46/2016-2017

VTM

Datum

 

Veronica Thörnroos

2016-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Genom att konkurrensutsätta drift och underhåll av det allmänna vägnätet kan servicenivån bibehållas och kostnaderna sänkas.

 

Landskapsregeringen avser att stänga ner Godby vägstation och flytta personal och maskinpark till Möckelö där en ny garagebyggnad färdigställs och sociala utrymmen byggs om.  Landskapet fortsätter således att ”bygga fast sig” och därigenom begränsas utvecklingsmöjligheterna för Möckelöområdet som helhet. Genom att konkurrensutsätta drift och underhåll av det allmänna vägnätet kan kostnaderna sänkas i storleksordningen  500 000 euro på årsbasis. En utfasning av offentlig verksamhet till det privata näringslivet skapar även nya möjligheter för både nya och etablerade företagare verksamma inom branschen.

 

 

 

FÖRSLAG

Moment: 87200 Vägunderhållsenheten, verksamhet (s 97)

Ändring av momentmotivering: Att andra stycket utgår och ersätts med ett följande text ” I syfte att bibehålla servicenivån, men till en lägre kostnad, inleds omgående arbetet med att konkurrensutsätta drift och underhåll av det allmänna vägnätet.”

 

 

Mariehamn den 8 november 2016

 

 

 

Veronica Thörnroos                                  Britt Lundberg                    

 

 

 

Jörgen Pettersson                                      Mikael Lindholm                

 

 

 

 

Harry Jansson                                                                 Roger Nordlund

 

 

 

 

Runar Karlsson                                         Bert Häggblom

 

Lars Häggblom                                          Brage Eklund