Genom att konkurrensutsätta drift och underhåll av det allmänna vägnätet kan servicenivån bibehållas och konstnaderna sänkas

Budgetmotion BM 46/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, allmänna vägnätet, vägunderhållsenheten, godby vägstation,


Åtgärder