Budgetmotion 46/2021-2022

Hållbar helhet för skärgårdstrafiken

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 46/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2022-05-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

Hållbar helhet för skärgårdstrafiken

 

Landskapsregeringen vill i tilläggsbudgeten att lagtinget ska ge grönt ljus för en fullmakt på 60 miljoner för upphandling av skärgårdstrafik. Upphandlingen låser fast en fossildriven trafik för de kommande sex åren. Det rimmar illa med hållbarhetsmålen och målsättningen om koldioxidminskningar till 2030. Den fossildrivna trafiken fortsätter i så fall fram till 2029. Det är uppenbart att hållbarhetsmålen är endast fina skrivningar medan de stora pengarna går till fossildriven trafik. Dessutom har inte heller landskapsregeringen presenterat någon helhetslösning för skärgårdstrafiken, vilket länge utlovats. Utan den i lagtinget förankrade helhetsbilden kan man rimligen inte heller besluta vilka färjlägen som ska beredas för elektrifiering. Ett meddelande över skärgårdstrafikens utveckling samt miljöanpassning måste delges lagtinget innan lagtinget kan ge en öppen fullmakt för upphandling av diesel och trafik fram till 2029.

 

 

FÖRSLAG

    

 

Moment: 75010 Upphandling av sjötrafik

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Motiveringen ändras till följande lydelse/får följande tillägg: ”En fullmakt om 60 miljoner euro för upphandling av skärgårdstrafik samt bunkerkostnad beviljas efter att landskapsregeringen i ett meddelande presenterat en helhetsplan för skärgårdstrafiken samt för dess omställning till en koldioxidneutral skärgårdstrafik i enlighet med ambitionerna i hållbarhetsagendan.”

 

 

Mariehamn den 13 maj 2022

 

 

Camilla Gunell

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman