Budgetmotion 47/2021-2022

4 miljoner ska räcka till Fedjefjord

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 47/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2022-05-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

4 miljoner ska räcka till Fedjefjord

 

 

Lagtinget har beviljat 4 miljoner euro för inköp av den begagnade färjan Fedjefjord. I samband med medlens beviljande lovade landskapsregeringen att 4 miljoner euro är det maxtak som färjan ska kosta inklusive anpassningar till åländska farvatten. Därför är det viktigt att lagtinget kräver att detta löfte hålls. De ytterligare 360.000 euro som landskapsregeringen nu aviserar behov av i kommande tilläggsbudget bör därför avvisas. Lagtinget bör kräva att investeringslöftet om max 4 miljoner håller.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 75010 Upphandling av sjötrafik

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Följande mening styks ur anslagsmotiveringen: "Obudgeterade underhålls- och tilläggsskostnader har tillkommit till följd av inköpet av M/S Fedjefjord. Dessa kostnader uppgår till 360.000 euro, varav 60.000 euro redan är budgeterat på investeringsmoment 975000, Fartygs- och färjeinvesteringar. Landskapsregeringen återkommer vid behov med begäran om tilläggsbudget."

 

 

Mariehamn den 13 maj 2022

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

 

Jessy Eckerman

 

 

 

Nina Fellman