Budgetmotion 47/2022-2023

Biogasstöd under lupp

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 47/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Biogasstöd under lupp

 

Hanteringen av processerna kring landskapsbidraget för den planerade biogassatsningen väcker frågeställningar och visar ännu en gång på svårigheten för privata företag att konkurrera på lika villkor som offentligt ägda bolag. Det bör ligga i samhällets och invånarnas intressen att skattemedel kanaliseras på rättvisa grunder och får det utfall som eftersträvas. När det gäller stödet till den planerade biogasanläggningen bör landskapsregeringen analysera de processer som låg till grund för beslutet om biogasanläggningsstöd (ca 850 000 €) hösten 2019. Om utfallet av en sådan analys påvisar brister, kan detta långsiktigt bidra till ett bättre företagarklimat. Det säkerställer också att tänkt biogasanläggning uppfyller de krav som bör ställas från bidragsgivarens, alltså landskapsregeringens sida, gällande hållbar affärsmodell och driftsinnehåll.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 460 Cirkulär ekonomi

Sid. 76

Momentmotivering: Ett nytt andra stycke fogas till motiveringen enligt följande:Landskapsregeringen avser under första kvartalet 2023 analysera processerna kring beslutet gällande bidrag för biogasanläggning och vid behov korrigera beslutet.”

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

John Holmberg