Budgetmotion 48/2022-2023

Åland Post ska inte konkurrera med privata åkerier

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  48/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Åland Post ska inte konkurrera med privata åkerier

 

När det offentliga konkurrerar på en privat marknad rubbar det balansen och skapar ett näringsklimat som varken gagnar företagsamhet eller tillväxt. Landskapsregeringen bör därför via sin ägarstyrning avsluta Åland Posts verksamhet på den privata marknaden gällande de godstransporter som inte är relaterade till kärnverksamheten post.

 

 

FÖRSLAG

    

 

Kapitel: 610 Näringslivets främjande

Sid: 97.

Ändring av motivering: Kapitelmotiveringen får ett nytt sista stycke enligt följande: Landskapsregeringen kommer via ägarstyrningen till sitt bolag Åland Post säkerställa att försäljningen av godstransporter som idag äger rum på en konkurrensutsatt marknad och som inte är relaterade till kärnverksamheten post upphör.

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

John Holmberg