Budgetmotion 49/2021-2022

Helhetsreform för kommunerna

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 49/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2022-05-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Helhetsreform för kommunerna

 

I den allmänna motiveringen beskriver landskapsregeringen hur finansieringen av kommunerna genom höjda landskapsandelar ska höjas med "minst två miljoner" i kommande tilläggsbudget. Samtidigt aviseras att detta ska förverkligas genom två grupper som tillsatts för en översyn av landskapsandelssystemet -en process som vanligtvis och om arbetet ska göras med tillräcklig precision och trovärdighet tar flera månader, om inte år.

Till grund för förslaget ligger tidigare vallöften från Åländsk center och Obunden samling om mera pengar till kommunerna, löften som man nu vill leverera på.Samtidigt föreslås pengar för två kommunutredningar, Sottunga-Kumlinge-Föglö samt Lemland och Lumparland. Användningen av skattemedel måste motiveras bättre och med mer fakta än att pengar ska ges tillbaka som tidigare tagits bort.

Det är helt klart att landskapsregeringens ambitioner inte sträcker sig längre än att följa minsta motståndets lag och att man inte heller nu vågar se landskapets och kommunernas ekonomier som en helhet som behöver utvecklas utöver att tillföra mera pengar för att hålla gamla och ohållbara strukturer under armarna.

Mera pengar till den kommunala sektorn betyder mindre pengar till andra delar av den offentliga sektorn, till exempel Ålands hälso- och sjukvård, polisen, gymnasieskolan, Högskolan på Åland och klimatomställningen. Det betyder också att man prioriterar den kommunala struktur vi har idag framom utvecklingen av Ålands självstyrelsebehörigheter.

 

 

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Från pandemi till krig

Sida: 2

Följande text ändras: Stycket om kommunerna stryks och ersätt med:

”Frågan om kommunernas finansiering måste kopplas en helhetssyn på landskapets ekonomi och utvecklingsmöjligheter som tar hänsyn både till behovet av en snabb klimatomställning samt en effektivare och mer demokratiskt hållbar struktur.

Landskapsregeringen initierar därför ett parlamentariskt samarbete för att nå samsyn i hur kommunsektorn utvecklas parallellt med landskapet och självstyrelsen olika myndigheter.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 13 maj 2022

 

 

 

Nina Fellman

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Camilla Gunell