Budgetmotion 5/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 5/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2015-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Återhållsamhet i skärgårdstrafiken

 

Med beaktande av landskapets ekonomi föreligger inget skäl för att investera i ny skärgårdsfärja. Regeringen föreslår trots det ytterligare ett delanslag på 5 000 000 euro utan att klarlägga vilken roll färjan ska ha i framtidens skärgårdstrafik och vilken rutt den ska trafikera.

     Med tanke på de växande ekonomiska utmaningarna krävs långsiktiga planer för att kunna finansiera framtidens skärgårdstrafik på ett sätt som skapar kontinuitet och trygghet för såväl näringsliv som lokalbefolkning. Av samma skäl är det sannolikt att lättare persontransporter snart måste ersätta dagens fordonsfokuserade trafik. Inga investeringar i flottan bör därför göras före framtidens trafiksystem som helhet har planerats. I det arbetet måste även fördelarna och de eventuella nackdelarna med att driva hela skärgårdstrafiken på totalentreprenad klarläggas.

     Samtidigt torde Åland vara det enda självstyrda ö-rike i världen som ensamt bär kostnaderna för att upprätthålla förbindelserna till centralstaten, varför en diskussion med Finland om att gemensamt finansiera trafiken borde initieras. Om intresse saknas bör åtminstone Galtbytrafiken avbrytas under vintertid i samband med nästa upphandling.

 

 

att anslaget för moment 975000 ”Fartygs- och färjeinvesteringar (R)” minskas med 5 000 000 €”

 

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2015

 

 

Bert Häggblom

Brage Eklund

 

 

 

Axel Jonsson

Fredrik Fredlund

 

 

 

Lars Häggblom