Budgetmotion 5/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 5/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2016-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Främjande av livsmedelsproduktion

 

I allmänna motiveringen kan vi läsa följande:  "Sanktionerna mot Ryssland kvarstår emellertid än så länge och även landets egna sanktioner mot livsmedelsimport från EU kvarstår." och

"Efter tre år av positiv tillväxt av omsättningen ... har nu omsättningen börjat krympa".

Eftersom beslutet om sanktionerna fattats av EU och finska myndigheter aktörer bör aktörerna i livsmedelsbranchen kompenseras på något sätt.

Det yttersta alternativet är att utreda möjligheten att söka ”särskilda bidrag” av finska statsmakten.

 

 

FÖRSLAG

Kapitel: 615 Främjande av livsmedelsproduktion  (sid 120)

Tillägg till motiveringen av kapitlet: ”Aktörerna inom livsmedelsbranchen bör kompenseras för de negativa effekterna av de finländska sanktionerna.”

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2016

 

 

 

Stephan Toivonen