Främjande av livsmedelsproduktion

Budgetmotion BM 5/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, livsmedelsproduktion, sanktioner, livsmedelsbranchen


Åtgärder