Budgetmotion 5/2023-2024

Kriterier för den offentliga upphandlingen

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  5/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom

2024-05-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kriterier för den offentliga upphandlingen

 

Den offentliga konsumtionen av varor och tjänster står för en betydande del av den åländska konsumtionen. Om offentliga inköp görs slentrianmässigt kan det leda till att utomåländska aktörer får gå före åländska företagare. Man kan rentav säga att det läcker offentliga pengar utanför Åland. Vi vet väldigt lite om hur stort detta så kallade upphandlingsläckage är och hur negativt det påverkar de åländska företagarna.

 

Den offentliga upphandlingen av varor och tjänster är inte bara ett verktyg för att styra mot mer lokal konsumtion, utan också ett viktigt styrmedel för att nå de uppsatta hållbarhetsmålen. En hållbar upphandling uppmuntrar till bland annat socialt ansvarstagande, ökad träbyggnation, mer lokalproducerad och ekologisk mat i bespisningar och byggmaterial som går att återanvända.

 

I förslaget till vårbudget med budgetpolitiska mål för åren 2025-2027 aviserar landskapsregeringen åtgärder för att stärka den offentliga upphandlingen. Dock är man inte tydlig med att upphandlingskriterierna ska förhålla sig till hållbarhetsprinciperna och målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan. Man för heller inget resonemang om att i mån av möjlighet stärka den lokala ekonomin.

 

 

 

 

FÖRSLAG

 

Ändring av enbart motiveringen

 

Politikområde: 3

 

Sida/sidor:  21

 

Ändring av motiveringen under politikområdet:

Under texten:

"Utöver detta har landskapsregeringen gått in för ytterligare åtgärder för politikområdet. Detta innebär att man avser att göra en översyn av verksamheterna, utreda effekterna av möjliga resultatförbättringar inom bland annat följande områden:"

 

Infogas en ny punkt:

"Landskapsregeringen avser att, med hänsyn till gällande direktiv, reglera den offentliga upphandlingen med målet att stärka den lokala ekonomin och säkra att upphandlingarna sker med kriterier som baserar sig på hållbarhetsprinciperna"

 

 

 

 

 

Mariehamn den 15 maj 2024

 

 

 

Alfons Röblom