Budgetmotion 50/2021-2022

Högre priser drabbar fler än jordbrukarna

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 50/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2022-05-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Högre priser drabbar fler än jordbrukarna

 

Maten blir dyrare, bränslet blir dyrare, kläder, skor, bruksvaror blir dyrare, räntorna går upp men lönerna stiger inte.

Landskapsregeringen beskriver i tilläggsbudgetens inledning pandemins och krigets konsekvenser för prisbildning och stigande levnadskostnader. De åtgärder som vidtas i tilläggsbudgeten riktas främst till det åländska jordbruket, genom dels nationella stöd, dels en åländsk stödordning för kött- och mjölkproduktion.

Landskapsregeringen aviserar också att kommande tilläggsbudget behövs för att finansiera de kostnadsökningar som kommer till följd av prisökningar för offentlig sektor.

Det som inte alls nämns, och där inga åtgärder aviserats är den förändrade kostnadsbildens effekt på vanliga ålänningar.

Den som handlar efter kl 21 då varor säljs till rabatterade priser ser att antalet människor som behöver köpa den billigare maten ökar. Trycket på Matbanken och andra sociala inrättningar inom tredje sektorn växer, och sannolikt kommer utvecklingen också att leda till ett ökat behov av utkomststöd.

Då bränslepriserna ökar blir livspusslet för dem som är beroende av långa bilresor till jobbet allt dyrare.

En av de mest destruktiva saker som kan hända ett samhälle är att ojämställdheten och klassklyftorna ökar. Det finns en överhängande risk att prisutvecklingen resulterar i just det, en utslagning och marginalisering och en ökad fattigdom på Åland. För att motverka det måste det offentliga Åland överväga vilka åtgärder som är möjliga.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Från pandemi till krig

Sida:1

Följande text ändras: Till det fjärde stycket tillfogas följande:

”Landskapsregeringen återkommer i kommande tilläggsbudget med åtgärder för att stöda ålänningar som oskäligt drabbas av den utmanande kostnadsutvecklingen.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 13 maj 2022

 

 

 

Nina Fellman

 

 

Jessy Eckerman

 

 

 

Camilla Gunell