Budgetmotion 50/2022-2023

Idrotten höjer Ålands attraktionskraft

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  50/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Idrotten höjer Ålands attraktionskraft

 

Den åländska elitidrotten, inte minst fotbollen genom IFK Mariehamn och Åland United, skapar stor massmedial uppmärksamhet och förädlar bilden av Åland. Det är en otrolig bedrift av ett ö-samhälle med 30 000 invånare att år efter år ha två ligalag med i Finlands högsta serier. Den attraktionskraftshöjande image elitidrotten ger Åland är svår att jämföra med betalda reklamkampanjer, men det råder ingen tvekan om att alla idrottsintresserade finländare om inte annat vet att Åland har två etablerade fotbollslag tack vare regelbunden exponering i finsk media. Denna insats som elitidrottande PR-ambassadörer bör i högre utsträckning än vad som görs idag premieras. Detta kan med fördel göras genom att möjliggöra mer pengar till det elitanslag som idag fördelas via Ålands Idrott och där en höjning kan motiveras via stora attraktionskraftshöjande insatser.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 610000 Näringslivets främjande Sid 98

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Nytt andra stycke med rubriken ”Elitidrott”fogas till texten: Landskapsregeringen resurserar i samråd med Ålands Idrott medel för attraktionskraftshöjande idrottsinsatser i syfte att förstärka Ålandsbilden. Resurserna förbättrar över tid möjligheterna till att bedriva elitidrott och bibehålla den redan höga PR-profil Åland som destination erhåller tack vare idrotten.

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

John Holmberg