Budgetmotion 51/2022-2023

Civil beredskap

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  51/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Civil beredskap

 

Vi lever i oroliga och osäkra tider. Länder runt oss stärker sin beredskap och resiliens. Sårbarheten i samhället bör minska samt förmågan att hantera allvarliga olyckor och kriser stärkas. Genom att stärka beredskapen förebyggs risksituationer och förmågan att agera under olika former av kris. Det finns ett eget ansvar hos befolkningen att förbereda sig på störningssituationer av olika slag som till exempel störningar i el- och telekommunikationen. Med egen beredskap underlättas helheten när en kris inträffar. Myndigheternas resurser är begränsade, speciellt i krissituationer, så de som är i behov av akut hjälp måste prioriteras. Ålänningarnas beredskap är i grunden god men det åländska samhällets beredskap kunde stärkas.

 

 

 

FÖRSLAG

 

Kapitel: 210 Regeringskansliet

Sid: 35

Tillägg till kapitelmotiveringen:

En bred arbetsgrupp med representation från olika samhällssektorer tillsätts för att kartlägga den civila beredskapen, analysera eventuellt lagstiftningsbehov samt komma med utvecklingsförslag.”

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Katrin Sjögren