Budgetmotion 5/2021-2022

Digital integration

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 5/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2021-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Digital integration

 

Enligt landskapsregeringsens förslag till budget ska man under början av året återkomma med ett digitalseringsmeddelande och en tilläggsbudget för kommande vägval.

Just nu förefaller det som om den tidigare tanken att centralisera vissa funktioner till ÅDA övergivits, till förmån för att åter bygga upp separata it-avdelningar både inom landskapsregeringen och inom myndigheterna.

Vilka vägval man än gör borde frågan om hur man förhåller sig till de stora statliga system som Åland nu inte är en del av. Ett exempel är antagnings- och studerandesystemet Koski, ett annat är vårdinformationssystemet, ett tredje är Ålarm. Alla dessa visar att det blir en stor kostnad och en sämre service till medborgarna av de egna lösningarna. En integration medför naturligtvis självstyrelse- och språkpolitiska problem, men när man gör upp en strategi för framtiden borde även denna fråga beaktas. Drömmen om åländskt it-kunnande som en exportbransch är på myndighetsområdet mycket avlägsen.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 212 Digitalisering och informationsteknologi inom förvaltningen (s 33)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Till sista stycket fogas följande text: I arbetet utreds vilka digitala tjänster på rikssidan landskapet inte tar del i och hur en integration kunde vara möjlig med beaktande av självstyrelsen och det svenska språket.

 

 

Mariehamn den 10 november 2021

 

 

 

Nina Fellman

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Camilla Gunell