Budgetmotion 5/2022-2023

Ändrade gränser för barnomsorgsavgiften

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  5/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ändrade gränser för barnomsorgsavgiften

 

Inkomstgränserna för dagisavgifterna höjdes i riket från och med augusti, vilket betyder att drygt 20 000 fler familjer får avgiftsfri småbarnspedagogik för sina barn. Detta för att hjälpa barnfamiljer i en tid då inflation, höjda räntor, mat och energikostnader gör vardagen ekonomiskt tung för familjerna. De största förändringarna syns för familjer med låga inkomster och för dem med medelhöga inkomster. Exempelvis en fyrapersoners familj (två föräldrar, två barn) med en inkomst på 4 300 euro i månaden sammanlagt, sparar i framtiden upp till 188 euro per månad i dagisavgifter. Det betyder besparingar på cirka 2 250 euro i året. En ensamförsörjande förälder som tjänar 4 300 euro i månaden och har två barn sparar 144 euro i månaden, vilket motsvarar över 1 700 euro i året. Inkomstgränserna har därmed höjts med 31 procent. Avgifterna som tas ut för syskon sänktes också. På Åland har vi egen lagstiftning för barnomsorgen och landskapsregeringen behöver därför komma med en lagframställning som ändrar dessa gränser om man vill lätta den ekonomiska bördan för de åländska barnfamiljerna. Lagändring samt kostnadsberäkning bör ges till lagtinget i skyndsam ordning.

 

FÖRSLAG

    

Moment: 41000 Övriga sociala uppgifter, verksamhet

Sida: 64

Följande text läggs till motiveringen: ”Landskapsregeringen lagstiftar i skyndsam ordning om nya inkomstgränser för barnomsorgsavgifterna för att på motsvarande sätt som i riket underlätta den ekonomiska situationen för åländska barnfamiljer.”

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

Camilla Gunell

 

Nina Fellman

 

Jessy Eckerman