Budgetmotion 52/2022-2023

Stöd hushållen att göra energiinvesteringar

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 52/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stöd hushållen att göra energiinvesteringar

 

Nu, när eran med billig olja, kol och gas plötsligt är över, slår det hårt mot hushållen. Diskussionen om hur samhället ska lindra konsekvenserna av de dyra el- och drivmedelspriserna grundar sig tråkigt nog på synsättet att vi ska fortsätta göra som vi brukar. Det är som om vi bara ska leva som vi tidigare har gjort i all framtid, som om energin är oändlig.

 

Ett av de effektivaste sätten att minska på energikostnaderna är att göra energiinvesteringar för att ersätta fossil uppvärmning och göra energieffektiviseringar. Förutom de direkta subventionerna, som varit väldigt eftertraktade, bör landskapsregeringen understöda mer flexibla sätt för hushållen att genomföra energiinvesteringar. På lång sikt kan direkta subventioner fasas ut till förmån för en flexibel borgensförbindelse.

 

Ett av de sätt som samhället kan stöda olika typer av energiinvesteringar är genom landskapsborgen. Genom att borga för sådana lån skulle räntan bli lägre och investeringen mer förmånlig. Lånen skulle för att beviljas landskapsborgen finansiera hushållens energireparationer, konvertering av uppvärmningssätt, produktion av förnybar el och lösningar för hållbara transporter.

 

Eftersom energiinvesteringarna resulterar i fasta tillgångar är landskapsregeringens kreditrisk väldigt liten. Landskapsregeringen behöver inte heller agera bank själv.

 

I budgetförslaget ingår en fullmakt om landskapsborgen för energieffektiviseringslån. Begreppet borde vara energiinvesteringslån eftersom det är mer allomfattande.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 71510 Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F) (s. 118)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering:

Föreslås att ersätta “Därtill föreslås att landskapsborgen får utges för nya ägarbostadslån, hyresbostadslån och energieffektiviseringslån.“ med följande text:

“Därtill föreslås att landskapsborgen får utges för nya ägarbostadslån, hyresbostadslån och energiinvesteringslån. Stödordningen för landskapsborgen för energiinvesteringslån ska också omfatta enskilda hushåll.”

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Simon Holmström

 

 

 

Alfons Röblom