Budgetmotion 53/2022-2023

Grönt transportstöd

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  53/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Grönt transportstöd

 

Den ekonomiska oron gör det än viktigare att göra offensiva framtidsinvesteringar som både löser ekonomiska problem på kort sikt och hållbarhetsutmaningar långt in i framtiden. Det är viktigt att fortsätta stimulera miljö- och klimatsmarta investeringar för den åländska konkurrenskraften eftersom det är det effektivaste sättet att skapa många nya arbetstillfällen och generera nya skatteintäkter.

 

Landskapsregeringen införde som en del i återhämtningen från pandemin ett särskilt stöd för företag för hållbar resursanvändning. I dagens ekonomiska läge med högre räntor, stigande kostnader och tvekande investerare är det av stor vikt att införa nya finansiella instrument för att gynna de större investeringarna.

 

Transportsektorn står inför en stor investeringstung omställningsresa, en resa som påskyndas av kommande EU-krav. Bara inom de tunga transporterna kostar en fossilfri lastbil tre gånger mer än en konventionell i dagens prisläge. För sjöfarten är exempelvis investeringar i landströmsanslutning betydande.

 

För företag är det lätt att få lån för saker som redan är beprövade såsom solpaneler, fossilfria uppvärmningssystem och dylikt. Banker kan däremot ha svårt att värdera det som är nytt och okänt.

 

I närliggande områden har stater med goda resultat beviljat företag gröna kreditgarantier. Exempelvis i Sverige har det nya systemet gett ursprung till det gröna stålet. På samma sätt borde landskapsregeringen i storskaliga investeringsprojekt gå in och ta en del av risken så att fler vågar göra dessa investeringar. Eftersom investeringarna görs i fast egendom löper landskapsregeringen en förhållandevis låg kreditrisk, men risken bör bedömas utifrån givna anvisningar där benchmarking har gjorts med liknande stödsystem i närområdet.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 61000 Näringslivets främjande, verksamhet (R) (s. 98)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering:

Föreslås att ett nytt stycke införs med följande text:

Grönt transportstöd

Omställningen av transportsektorn är investeringstung men avgörande för att nå klimatmål och stimulera konkurrenskraften för transportföretag. Landskapsregeringen lanserar kreditgarantier till transportsektorn för stora gröna investeringsprojekt. Garantisystemet förankras med relevanta transportföretag.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

 

Alfons Röblom

 

 

 

Simon Holmström