Budgetmotion 54/2021-2022

Skapa en helhet för hushållens energiförsörjning och produktion

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 54/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Jessy Eckerman

2022-05-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Skapa en helhet för hushållens energiförsörjning och produktion

 

Stödansökningarna för att installera bland annat solceller har varit ovanligt stort under inledningen av året.

Därför aviserar landskapsregeringen en överföring av ytterligare 250 000 euro till potten. Vi anser att stöden till energiproduktionen borde ingå i en större helhet där man dels beaktar och möjliggör en jämlik utveckling av produktionen och behandling av mikroproducenter.  Förutsättningar för att lyckas med detta behövs sättas i en större kontext. Stöden borde också ta hänsyn till eldistrubutionsbolagens förutsättningar att kunna ta emot överskottet. Man kan ställa sig frågan om det här stödet är rätt riktat när marknaden verkar sköta omställningen. Efterfrågan, höga oljepriser och Putins krig i Ukraina gör att Ålänningarna står i kö för att byta ut sina oljepannor samtidigt som elbolagen inte är rustade att ta emot överskottselen.

 

 

 

FÖRSLAG   

Rubrik i den allmänna motiveringen: 715 Bostäder och byggande

Sida: 17

Följande text läggs till: ”Stöden för byggnadsrelaterade åtgärder ingår i en helhetslösning där man samtidigt främjar eldistrubutionsbolagens förutsättningar att ta emot överskottet från mikroproducenterna för att klara klimatmålen.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 13 maj 2022

 

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman

 

 

Camilla Gunell