Budgetmotion 54/2022-2023

Få till ett resurs- och kompetenscentrum för demensvården

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 54/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Få till ett resurs- och kompetenscentrum för demensvården

 

Äldreomsorgen på Åland är i starkt behov av utveckling omgående. Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen ökar trycket på omsorgspersonalen. Demensvården är kanske den mest utmanande delen av äldreomsorgen.

 

Det är visserligen gott att landskapsregeringen ska ta fram en äldreomsorgsplan, men situationen för demensvården är så akut att den behöver lösningar som inte kan vänta på att planen ska fastställas och börja implementeras. Vi kan inte heller vänta på en utredning om huruvida äldreomsorgen ska ligga under ÅHS eller inte.

 

Utmaningen i dagens servicestruktur är att små organisationer har svårt att upprätthålla tillräckligt kunnande om demensproblematik.

 

 

FÖRSLAG 1

    

Kapitel: 400 Allmän förvaltning (s. 62)

Kapitelmotivering: Föreslås att en ny punkt läggs till under “Mål år 2023” enligt följande:

“samordna ett åländskt resurs- och kompetenscentrum genom att anställa en demenskoordinator”

 

FÖRSLAG 2

    

Moment: 41000 Övriga sociala uppgifter, verksamhet (s. 64)

Ändring av anslag: Ökas med 60 000 euro

Momentmotivering: Föreslås att till motiveringen infogas: “Under året startar landskapsregeringen ett åländskt resurs- och kompetenscentrum genom att anställa en demenskoordinator, för vilket anslås 60 000 euro.”

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Simon Holmström

 

 

 

Alfons Röblom