Budgetmotion 55/2020-2021

Banklån är inte lösningen för Åland

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   55/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Banklån är inte lösningen för Åland

 

Ålands omoderna strukturer medger inte möjligheter att låna sig ur kriser. Att i den ekonomiskt svåra situation som Åland befinner sig förvärra läget genom att belåna ålänningarna med ytterligare 17 miljoner € i finansieringslån under 2021 är oansvarigt. Landskapsregeringen bör istället fokusera det ekonomiska arbetet på att reformera och strukturera de offentliga verksamheterna för att den vägen skapa en långsiktigt hållbar ekonomi.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Finansiering

Sida: 15

Följande text stryks: ”Det bedöms således att landskapet behöver en fullmakt för att uppta finansieringslån under år 2021 så att de totala finansieringslånen vid utgången av 2021 högst kan uppgå till 77 miljoner euro.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

John Holmberg                    Katrin Sjögren

 

Pernilla Söderlund               Rainer Juslin

 

Simon Påvals                       Ingrid Zetterman