Budgetmotion 55/2021-2022

Havererad skärgårdstrafik

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  55/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2022-05-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Havererad skärgårdstrafik

 

Landskapsregeringen begär en fullmakt om 60 miljoner in blanco av lagtinget. Under budgetdebatten utlovades både ett skärgårdsmeddelande kring den framtida trafiken och tydliga besked kring en fast förbindelse mellan Föglö och fasta Åland. Landskapsregeringen negligerar åter igen lagtinget. Landskapsregeringen vill att lagtinget går in för både inbesparingar och permanentar linjer där det finns möjlighet till stora effektiveringar utan att ha en helhetsplan. Skärgårdstrafikens generalplan, den så kallade kortrutten, förefaller vara skrotad. Det finns en uppsjö av obesvarade frågeställningar. Hur ska skärgårdstrafiken moderniseras? Hur ska flottan förnyas? Vilka färjfästen ska förnyas? Ska nya linjer dras? Hur ska vi minska koldioxidutsläppen? Hur anpassar vi oss till EU:s gröna giv? Blir det en tunnel?

Pengar först, planer och målsättningar sedan, är ett synnerligen dåligt sätt att föra politik. Avsaknaden av ledarskap och styrning är flagrant. Oenigheten, oförmågan att fatta beslut, sprickorna i majoriteten försöker landskapsregeringen åter igen lappa med sedelbuntar.

 

 

FÖRSLAG

Moment: 75010 Upphandling av sjötrafik

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Texten stryks i sin helhet och ersätts enligt följande:
Budgetmotivering

Efter att landskapsregeringen tillställt lagtinget ett skärgårdsmeddelande innefattande planeringen av den framtida skärgårdstrafiken avser landskapsregeringen begära fullmakt att upphandla utgående avtal inkluderat en del av den beräknade bunkerkostnaden i en tilläggsbudget.”

 

 

 

Mariehamn den 13 maj 2022

 

 

 

Katrin Sjögren