Budgetmotion 55/2022-2023

Nytt namn: Ålands scenkonstinstitut

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  55/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Nytt namn: Ålands scenkonstinstitut

 

Ålands musikinstitut bedriver en viktig verksamhet som genom åren fått stor genklang i det åländska samhället, och givit upphov till goda karriärer för åländska artister. Institutet har idag fokus på musik, sång och dans.

 

Teatern har en lång och djupt rotad tradition på Åland. Teaterverksamhet har genom decennierna lockat stort till engagemang över hela Åland, och generationer av ålänningar har i något skede funnits både på och bakom scenen i någon uppsättning. Det är därför ytterst välkommet att landskapsregeringen i budgetförslaget aviserar att man hörsammar behovet av att också teatern ska få sin rättmätiga plats inom utbildningen.

 

Med tanke på allt utredningsarbete som gjorts i frågan - nu senast under våren 2022 - kunde landskapsregeringen ha tagit större steg mot ett förverkligande redan i budgeten för 2023.

 

När Ålands musikinstitut nu ska ta steget och bli ett heltäckande scenkonstinstitut, är ett namnbyte påkallat. Institutet behöver ett namn som innefattar det breda innehållet i verksamheten. Därför föreslår vi att Ålands musikinstitut byter namn till Ålands scenkonstinstitut.

 

 

FÖRSLAG

 

Kapitel: 852 Ålands musikinstitut (s. 156)

Kapitelmotivering:

Föreslås att texten: ”Förberedelser för utbildningen fortgår under 2023.”
ändras till följande:

”Förberedelser för utbildningen fortgår under 2023, och samtidigt förbereds byte av namn på institutet till Ålands scenkonstinstitut.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

Alfons Röblom

 

 

 

Simon Holmström