Budgetmotion 56/2022-2023

Tillsätt en vattenkommission

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  56/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Tillsätt en vattenkommission

 

Rent dricksvatten är vår viktigaste resurs. Den senaste tiden har vi nåtts av alarmerande nyheter om tillståndet i våra dricksvattentäkter. Samtidigt står dricksvattensektorn inför betydande investeringsbehov för att säkra ett bra dricksvatten av god kvalitet för att möta ett växande åländskt behov – inte minst med tanke på klimatkrisens konsekvenser.

 

Landskapsregeringens budgetförslag innehåller några förslag för att säkra dricksvattentillgången. Dock saknas det samlade greppet.

 

För att stärka den strategiska energipolitiken tillsatte landskapsregeringen våren 2022 en energikommission bestående av aktörer på området. Energikommissionen har visat sig vara lyckad, också för att hantera den turbulens på energimarknaden som uppstått i samband med Rysslands anfallskrig i Ukraina.

 

Med hänvisning till de goda erfarenheter som finns från arbetet med landskapsregeringens energikommission, föreslås tillsättandet av en motsvarande vattenkommission - bestående av berörda myndigheter, bolag och organisationer. Vattenkommissionens uppgift skulle vara att säkra den långsiktiga dricksvattenförsörjningen på Åland.

 

 

FÖRSLAG

 

Kapitel: 450 Vattenförsörjning och vattenvård (s. 74)

Ändring av kapitelmotivering:

Föreslås att punkten ”i samarbete med övriga aktörer genomföra nödvändiga utredningar för att långsiktigt säkerställa tillgång till dricksvatten av god kvalité”

ändras till:

”En vattenkommission med berörda aktörer tillsätts för att långsiktigt säkerställa tillgång till dricksvatten av god kvalitet”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Alfons Röblom

 

 

 

Simon Holmström