Budgetmotion 57/2021-2022

Konsekvenserna av omplanerade infrastrukturinvesteringar

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 57/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-05-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Konsekvenserna av omplanerade infrastrukturinvesteringar

 

I allmänna motiveringen skriver landskapsregeringen följande;

”Kostnaderna för anläggningsentreprenader såsom broar och hamnar steg kraftigt redan innan Rysslands krig mot Ukraina. Landskapsregeringens bedömning är att budgeten för infrastrukturinvesteringar år 2022 trots detta är möjlig att hålla genom omplaneringar”. Exakt vad detta innebär är svårbegripligt. Skjuts vissa investeringar på framtiden och i så fall vilka?

Innebär uttrycket omplanering att faktiska kostnadsminskningar uppstår vilket möjliggör att budgeten för investeringarna hålls? Om detta är fallet, varför hade inte landskapsregeringen en sådan plan redan innan den kraftiga kostnadsökningen för att då minska på budgetslitaget?

Med tanke på infrainvesteringarnas betydelse och omfång behöver landskapsregeringen redogöra för hur man genom omplanering avser hantera investeringarna under 2022. Redogörelsen delges lämpligen finans- och näringsutskottet.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Från pandemi till krig

Sida: 2

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen återkommer till finans- och näringsutskottet i samband med betänkandearbetet med information kring vad omplanering av infrastrukturinvesteringar 2022 innebär och hur detta påverkar förverkligandegrad och budgetslitage.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 13 maj 2022

 

 

 

John Holmberg