Budgetmotion 57/2022-2023

Utse Ålandsrepresentanter i världen

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  57/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Utse Ålandsrepresentanter i världen

 

Åland är i behov av närvaro och synlighet, samt politiska och affärsmässiga kontakter i Norden, EU och i prioriterade delar av världen. Som autonomi med begränsade resurser inom externpolitiken måste man tänka kreativt och konstruktivt. Runt om i världen finns många ålänningar och Ålandsvänner som redan mer eller mindre fungerar som inofficiella Ålandsambassadörer. Det kan vara personer inom näringslivet, EU-systemet, internationella organisationer m.m.

 

I regeringsprogrammet för regeringen Thörnroos nämns att man ska utreda möjligheten att mer formellt utse självstyrelseambassadörer – d.v.s. personer vars engagemang för Åland gör dem lämpliga att bära en viss formell status som företrädare för åländska intressen i det land de är aktiva.

 

En självstyrelseambassadör, eller särskild representant – beroende på vilken titel som bedöms passa bäst – bör ha landskapsregeringens förtroende. Om en självstyrelseambassadör eller representant förlorar landskapsregeringens förtroende, kan ambassadören/representanten fråntas uppdraget med omedelbar verkan.

 

FÖRSLAG   

Rubrik i den allmänna motiveringen: 3. Åland i världen och självstyrelsens utveckling

Sida: 17

Ändring av motiveringen:

Föreslås att efter följande text:

Avsikten är att etablera partnerskap mellan Åland och andra pionjärer i arbetet med implementeringen av Agenda 2030.

lägga följande till:

”För att stärka Ålands internationella närvaro, och öka möjligheterna till att etablera givande externa partnerskap, avser landskapsregeringen ta fram ett reglemente för att kunna utse särskilda representanter för Åland - ett slags självstyrelsens ambassadörer.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Alfons Röblom

 

 

 

Simon Holmström